Τα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (πρωινά & απογευματινά) όπως και η Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων βρίσκονται στο ισόγειο του Νοσοκομείου και λειτουργούν μόνο με ραντεβού.

 

Για Ραντεβού:

Για να κλείσετε ραντεβού (πρωινά & απογευματινά) θα πρέπει είτε να επισκεφθείτε την Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων, είτε να επικοινωνήσετε μαζί της τηλεφωνικά από 07:30 έως 14:30 στο παρακάτω τηλέφωνο:

Τηλ. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων: 22813 60523
Ωράριο Λειτουργίας Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή από 07:00 εως 15:00.

 

Θεωρείται σκόπιμο ο εξεταζόμενος κατά την άφιξη του στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων να φέρει το ασφαλιστικό του βιβλιάριο, εφόσον διαθέτει, και σε κάθε περίπτωση να γνωρίζει τον Α.Μ.Κ.Α. του.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε το ραντεβού σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε εγκαίρως μαζί μας για ακύρωση του ραντεβού σας έτσι ώστε κάποιος άλλος πολίτης να εξυπηρετηθεί στη θέση σας.

 

Πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία

Από 21/02/2016 η επίσκεψη στα τακτικά πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία είναι δωρεάν για όλους (ασφαλισμένους και μη), με την προϋπόθεση κατοχής Α.Μ.Κ.Α..* Σε αυτήν δεν συμπεριλαμβάνονται ιατρικές πράξεις (αιματολογικές εξετάσεις, ακτινογραφίες κ.λ.π.) οι οποίες χρεώνονται χωριστά. Υπάρχουν συμβάσεις με όλα σχεδόν τα ασφαλιστικά ταμεία (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που έχουν ειδική σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όπως π.χ. το Ταμείο Ασφάλισης Δημοσιογράφων, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εθνικής Τράπεζας, κ.α.), οι οποίες καλύπτουν την κλινική εξέταση και το σύνολο σχεδόν των ιατρικών πράξεων.

 

Σημείωση: Ο αριθμός των ασθενών που μπορεί να εξεταστούν ανά ιατρείο είναι αυστηρά καθορισμένος και οι ασθενείς πρέπει να προσέρχονται για εξέταση μόνο κατόπιν ραντεβού. Σε έκτακτες περιπτώσεις ωστόσο, οι ασθενείς εξετάζονται μόνο με σχετικό παραπεμπτικό από τον υπεύθυνο Επιμελητή του κάθε ιατρείου.

 

Διαθέσιμα Πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία:

 • Ακτινοδιαγνωστικό (Ακτινογραφία, Υπερηχοτομογραφία , Μαστογραφία, Αξονική Τομογραφία, Μαγνητική Τομογραφία, Οστική Πυκνότητα)
 • Γυναικολογικό
 • Δερματολογικό – Αφροδιοσολογικό
 • Διαβητολογικό
 • Διαιτολογικό
 • Ιατρείο Πόνου
 • Καρδιολογικό
 • Νευρολογικό
 • Νεφρολογικό
 • Ορθοπεδικό
 • Ουρολογικό
 • Οφθαλμολογικό
 • Παθολογικό
 • Παιδιατρικό
 • Παιδοψυχιατρικό
 • Πνευμονολογικό – Φυματιολογικό
 • Χειρουργικό
 • Ψυχιατρικό
 • Ψυχολογικό
 • Ωτορινολαρυγγολογικό

 

Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία

Το Νοσοκομείο στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας του, διαθέτει και τακτικά απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία με στόχο την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών, με απόλυτο σεβασμό στον πολίτη και με ιατρικό προσωπικό που αυτός επιλέγει.

Η αμοιβή για επίσκεψη σε απογευματινό ιατρείο, καταβάλλεται απευθείας στο Νοσοκομείο από τον εξεταζόμενο και διαμορφώνεται στα 24,00 € (ευρώ). Η αμοιβή για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων ή μικρών και μεσαίων χειρουργικών επεμβάσεων, που διενεργούνται στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου και δεν απαιτούν νοσηλεία, καταβάλλεται είτε από τον εξεταζόμενο είτε από τον ασφαλιστικό του φορέα. **

 

Διαθέσιμα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία:

 • Ακτινοδιαγνωστικό (Ακτινογραφία, Υπερηχοτομογραφία , Μαστογραφία, Αξονική Τομογραφία, Μαγνητική Τομογραφία, Οστική Πυκνότητα)
 • Γυναικολογικό
 • Δερματολογικό – Αφροδιοσολογικό
 • Διαβητολογικό
 • Καρδιολογικό
 • Νευρολογικό
 • Ορθοπεδικό
 • Οφθαλμολογικό
 • Παθολογικό
 • Παιδιατρικό
 • Παιδοψυχιατρικό

 

* Από 21/02/2016 σύμφωνα με τον νόμο (4368/2016 – ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας ρύθμισης προς τους δικαιούχους απαιτείται υποχρεωτικά η κατοχή Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

** Απογευματινές ακτινογραφίες πραγματοποιούνται μόνο με την έγκριση του Ιατρού – Ακτινολόγου κατόπιν προσωπικής προσυνεννόησης και όχι δια τηλεφώνου.

 

Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop