(11/05/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Απριλίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου.

(06/04/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαρτίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου.

(06/03/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Φεβρουαρίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου.

(11/02/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιανουαρίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου.

Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop