Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

(14/05/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Απριλίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου.
(11/04/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαρτίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου.
(15/03/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Φεβρουαρίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου.
(14/02/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιανουαρίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου.

backtotop