Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

(03/09/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Αυγούστου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου.

(08/08/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιουλίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου.

(15/07/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιουνίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου.

(01/07/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαΐου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου.

(14/05/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Απριλίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου.

(11/04/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαρτίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου.

(15/03/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Φεβρουαρίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου.

(14/02/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιανουαρίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου.

Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop