(21/05/2019) Α.Π.: 5155. Προκήρυξη τεσσάρων (4) Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ. επί Θητεία (2 θέσεις Ε. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής, 1 θέση Ε. Β’ Αναισθησιολογίας και 1 θέση Ε. Β’ Χειρουργικής).

(27/03/2019) Α.Π.: 3128. Προκήρυξη τριών (3) Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ. επί Θητεία (1 θέση Ε. Β’ Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, 1 θέση Ε. Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας και 1 θέση Ε. Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας).

Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop