2η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (2η Δ.Υ.ΠΕ.)

 

Α

Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.)

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.)

Άτλας Υγείας (A.Y.)

 

Γ

Γιατροί Χωρίς Σύνορα (M.S.F.)

 

Ε

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.)

Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (Ε.ΔΙ.Τ.)

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.)

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Εθνικό Τυπογραφείο (Ε.Τ.)

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.)

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής Υγείας (Ε.Ε.Μ.Ε.Π.Υ.)

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π.)

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.)

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.)

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κυκλάδων (Σύρος)

 

Η

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.)

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (e-prescription)

 

Ι

Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων (Ι.Σ.Κ.)

Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.)

 

Κ

Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης (Ermis)

Κεντρικός Κατάλογος Δημόσιων Δεδομένων (data)

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)

Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών, Ελληνικό Ινστιτούτο DRG (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.)

Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (Κ.Ε.Ν.)

 

Μ

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΟΓΡΑΦΗ)

 

Ο

Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

 

Π

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.)

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.)

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (Π.Φ.Σ.)

 

Σ

Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ (BI-Health)

 

Τ

Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.)

 

Υ

Υπηρεσία Τηλεεκπαίδευσης Ε.ΔΙ.Τ. (Σεμινάρια)

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Υπουργείο Υγείας (Y.Y.)

Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop