Ενεργοποίηση των cookie στο Mozilla Firefox σε Windows

 1. Στο πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία και κατόπιν κάντε κλικ στις Επιλογές.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο.
 3. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Το Firefox θα, επιλέξτε Χρησιμοποιεί προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για το ιστορικό.
 4. Επιλέξτε Αποδοχή cookie από τοποθεσίες αν δεν είναι ήδη επιλεγμένο.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 

Ενεργοποίηση των cookie στο Mozilla Firefox σε Mac

 1. Στη γραμμή μενού του Mac, κάντε κλικ στην επιλογή Firefox και κατόπιν στην επιλογή Προτιμήσεις.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο.
 3. Από το αναπτυσσόμενο μενού Το Firefox θα, επιλέξτε Απομνημονεύσει το ιστορικό.
 4. Κλείστε το παράθυρο.

 

Ενεργοποίηση των cookie στο Apple Safari σε Windows

 1. Από το πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων που εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Γενικά, κάντε κλικ στην επιλογή Ασφάλεια.

Το όνομα του πλαισίου διαλόγου αλλάζει σε Ασφάλεια.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Μόνο από τοποθεσίες που επισκέπτομαι αν δεν έχει ήδη επιλεγεί.
 2. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Ασφάλεια.

 

Ενεργοποίηση των cookie στο Apple Safari σε Mac

 1. Στη γραμμή μενού του Mac, κάντε κλικ στην επιλογή Safari και κατόπιν στην επιλογή Προτιμήσεις.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο.
 3. Στην περιοχή Αποκλεισμός cookie, επιλέξτε Από τρίτα μέρη και διαφημιστές.
 4. Κλείστε το παράθυρο.

 

Ενεργοποίηση των cookie στο Google Chrome σε Windows

 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης και κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων που εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία.
 2. Στο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις.
 3. Στην σελίδα Ρυθμίσεις κάντε κλικ στην επιλογή Προηγμένες ρυθμίσεις.
 4. Στην ενότητα Ιδιωτικό απόρρητο και Ασφάλεια, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις περιεχομένου.
 5. Επιλέξτε Cookie.
 6. Μετακινήστε το ρυθμιστικό δίπλα στο στοιχείο Αποκλείστηκε στα δεξιά.

 

Ενεργοποίηση των cookie στο Google Chrome σε Mac

 1. Στη γραμμή μενού του Mac, κάντε κλικ στην επιλογή Chrome και κατόπιν στην επιλογή Προτιμήσεις.
 2. Στη σελίδα Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ρυθμίσεων για προχωρημένους.
 3. Στην ενότητα Απόρρητο, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις περιεχομένου.
 4. Στην ενότητα Cookie, επιλέξτε Να επιτρέπεται ο ορισμός τοπικών δεδομένων (συνιστάται), αν δεν έχει ήδη επιλεγεί.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.
 6. Κλείστε τη σελίδα Ρυθμίσεις.

 

Ενεργοποίηση των cookie στο Opera σε Windows

 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης.
 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Μενού > Ρυθμίσεις > Προτιμήσεις.
 3. Από το πλαίσιο διαλόγου Προτιμήσεις, κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.
 4. Επιλέξτε Cookie.
 5. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
  • Επιλέξτε Αποδοχή cookie.
  • Επιλέξτε Αποδοχή cookie μόνο από τις τοποθεσίες που επισκέπτομαι.
 6. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει επιλεγεί το στοιχείο Διαγραφή νέων cookie κατά την έξοδο από το Opera και κάντε κλικ στο OK.

 

Ενεργοποίηση των cookie στο Opera σε Mac

 1. Στη γραμμή μενού του Mac, κάντε κλικ στην επιλογή Opera και κατόπιν στην επιλογή Προτιμήσεις.
 2. Από το πλαίσιο διαλόγου Προτιμήσεις, κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Cookie και εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
  • Επιλέξτε Αποδοχή cookie.
  • Επιλέξτε Αποδοχή cookie μόνο από τις τοποθεσίες που επισκέπτομαι.
 4. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει επιλεγεί το στοιχείο Διαγραφή νέων cookie κατά την έξοδο από το Opera και κάντε κλικ στο OK.

 

 

Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop