Διοικητής Νοσοκομείου: Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

Αναπληρώτρια Διοικήτρια: Καλλίτσα Φραγκίσκου

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος Δ.Σ.: Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Καλλίτσα Φραγκίσκου

Τακτικό Μέλος: Δημήτριος Κοσμάς

Εκπρόσωπος Ιατρών: Αλέξανδρος Λημναίος

Εκπρόσωπος Λοιπού Προσωπικού: Γρηγόρης Παναγιωτίδης
Αναπληρώτρια: Αικατερίνη Καλογεράκη

 

Παλαιές Διοικήσεις

Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop