Διοικήτρια Νοσοκομείου

Μπουραντά Μαργαρίτα

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 • Πρόεδρος Δ.Σ.: Μπουραντά Μαργαρίτα
 • Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Απιδόπουλος Κωνσταντίνος
  • Αναπληρώτρια: Περιστεράκη Ανθή
 • Τακτικό Μέλος: Σπόντης Αλέξανδρος
  • Αναπληρωτής: Πολίτης Ανδρέας
 • Εκπρόσωπος Ιατρών: Λημναίος Αλέξανδρος
 • Εκπρόσωπος Λοιπού Προσωπικού: Παναγιωτίδης Γρηγόρης
  • Αναπληρώτρια: Καλογεράκη Αικατερίνη

 

Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop