Διοικητής Νοσοκομείου: Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

Αναπληρώτρια Διοικήτρια: Καλλίτσα Φραγκίσκου

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος Δ.Σ.: Μπουραντά Μαργαρίτα (τέως Διοικήτρια)

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Απιδόπουλος Κωνσταντίνος (τέως Αναπληρωτής Διοικητής)
Αναπληρώτρια: Περιστεράκη Ανθή

Τακτικό Μέλος: Σπόντης Αλέξανδρος
Αναπληρωτής: Πολίτης Ανδρέας

Εκπρόσωπος Ιατρών: Λημναίος Αλέξανδρος

Εκπρόσωπος Λοιπού Προσωπικού: Παναγιωτίδης Γρηγόρης
Αναπληρώτρια: Καλογεράκη Αικατερίνη

 

Παλαιές Διοικήσεις

Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop