Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί (2019)

(16/04/2019) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΔΙΟΘΡΩΣΕΙΣ επί Μειοδοτικού Διαγωνισμού 01ΜΔ/2019. (10/04/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01ΜΔ/2019 Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με Σφραγισμένες Προσφορές και εν Συνεχεία με Προφορικές, για την Ανάδειξη Εκμισθωτή για “Χώρο 250 m² για Χρήση ως Αρχείο του Γ.Ν. Σύρου, CPV70130000-1.

Περισσότερα...
backtotop