Προκηρύξεις Θέσεων (2019)

(21/05/2019) Α.Π.: 5155. Προκήρυξη τεσσάρων (4) Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ. επί Θητεία (2 θέσεις Ε. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής, 1 θέση Ε. Β’ Αναισθησιολογίας και 1 θέση Ε. Β’ Χειρουργικής). (27/03/2019) Α.Π.: 3128. Προκήρυξη τριών (3) Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ. επί Θητεία (1 θέση Ε. Β’ Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, 1 θέση Ε. […]

Περισσότερα...
Προκηρύξεις Θέσεων (2018)

(03/12/2018) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υποψηφίων Ειδικότητας Υ.Ε. (Προσωπικού Καθαριότητας) της υπ. Αριθμ. ΣΟΧ1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. (03/12/2018) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Υποψηφίων Ειδικότητας Υ.Ε. (Προσωπικού Καθαριότητας) της υπ. Αριθμ. ΣΟΧ1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. (30/11/2018) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Διεξαγωγής Δημόσιας Κλήρωσης για τον Κωδικό Θέσης 100, Ειδικότητας Υ.Ε. (Προσωπικού Καθαριότητας) της υπ. Αριθμ. ΣΟΧ1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. (28/11/2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημόσιας Κλήρωσης Ισοβαθμούντων Υποψηφίων κατά […]

Περισσότερα...
Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop