Εκτέλεση Προϋπολογισμού 2019

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών. (15/03/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Φεβρουαρίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου. (14/02/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιανουαρίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου.

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού 2018

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών. (10/01/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2018 για το Γ.Ν. Σύρου. (03/01/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2018 για το Γ.Ν. Σύρου. (15/11/2018) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2018 για […]

Περισσότερα...
backtotop