Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2020)

(11/05/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Απριλίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου. (06/04/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαρτίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου. (06/03/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Φεβρουαρίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου. (11/02/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιανουαρίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου.

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2019)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (10/01/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου. (12/12/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου. (11/11/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2019 […]

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2018)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (10/01/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2018 για το Γ.Ν. Σύρου. (03/01/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2018 για το Γ.Ν. Σύρου. (15/11/2018) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2018 […]

Περισσότερα...
Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop