Εκτέλεση Προϋπολογισμού

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (15/11/2018) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2018 για το Γ.Ν. Σύρου.   (14/09/2018) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Αυγούστου 2018 για το Γ.Ν. Σύρου.   (14/08/2018) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός […]

Περισσότερα...