(16/01/2019) Έρευνα αγοράς για τη Σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR-General Data Protection Regulation, EU2016/679)», με καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών την 25-01-2019.

 

(03/12/2018) Έρευνα αγοράς για τη Σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ“, με καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών την 07-12-2018.

 

(07/08/2018) Συλλογή Προσφορών για την ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ του Νοσοκομείου.