(25/01/2021) Α.Π.: 866 – Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2021 για το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 12/02/2021, 14:00)

Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop