(20/06/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 01Δ/2019 ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 75956, «για την προμήθεια και εγκατάσταση Ψηφιακού Μαστογράφου για το Γ.Ν. Σύρου CPV:33111650-2».

 

(15/01/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/ΠΔΕ2017 ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 68519, 68520, 68521, 68523, «για την προμήθεια και εγκατάσταση ΤπΕ για την αναβάθμιση των υποδομών των διασυνδεόμενων Γ.Ν. Σύρου και Γ.Ν‐Κ.Υ. Νάξου».

 

Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop