Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2019)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (08/08/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιουλίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου. (15/07/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιουνίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου. (01/07/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαΐου 2019 […]

Περισσότερα...
Συμπληρωματική Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γ.Ν. Σύρου

  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Συμπληρωματική Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γ.Ν. Σύρου “Βαρδάκειο & Πρώιο” – Κωδικός ΟΠΣ: 5027209.   Στην συμπληρωματική προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου συνολικού προϋπολογισμού 436.500,00€ και περιλαμβάνει: κλίβανο Θερμοευαίσθητων Υλικών, για την αποστείρωση σε χαμηλές θερμοκρασίες υλικών ώστε να διασφαλίζεται η προστασία τους, να μειώνεται η χρήση αντισηπτικών, να και […]

Περισσότερα...
Προμήθεια και Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γ.Ν. Σύρου

  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Προμήθεια και Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γ.Ν. Σύρου “Βαρδάκειο & Πρώιο” – Κωδικός ΟΠΣ: 5006618.   Τα έργο αφορά στην προμήθεια και αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου συνολικού προϋπολογισμού 706.000,00€. Συγκεκριμένα, αφορά την: Α) Προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η οποία περιλαμβάνει: τράπεζα γενικής χειρουργικής, πλήρες λαπαρασκοπικό σύστημα, φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM, […]

Περισσότερα...
Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

  ΕΡΓΟ 1: Προμήθεια και Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γ.Ν. Σύρου “Βαρδάκειο & Πρώιο” – Κωδικός ΟΠΣ: 5006618 ΕΡΓΟ 2: Συμπληρωματική Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γ.Ν. Σύρου “Βαρδάκειο & Πρώιο” – Κωδικός ΟΠΣ: 5027209  

Περισσότερα...
Ενεργοποίηση cookie

Ενεργοποίηση των cookie στο Mozilla Firefox σε Windows Στο πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία και κατόπιν κάντε κλικ στις Επιλογές. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Το Firefox θα, επιλέξτε Χρησιμοποιεί προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για το ιστορικό. Επιλέξτε Αποδοχή cookie από τοποθεσίες αν δεν είναι ήδη επιλεγμένο. […]

Περισσότερα...
Πρόχειροι Διαγωνισμοί (2019)

(08/08/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια σε “Αντιδραστήρια για Πήξη / Αιμόσταση με Συνοδό Εξοπλισμό” με CPV 33696300-8 Χημικά Αντιδραστήρια, για το Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.   (03/07/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για τις υπηρεσίες “Συλλογής και Μεταφοράς Ιατρικών Αποβλήτων” με CPV90524400-0 […]

Περισσότερα...
Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί (2019)

(02/07/2019) ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01ΜΔ/2019 Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με Σφραγισμένες Προσφορές και εν Συνεχεία με Προφορικές, για την Ανάδειξη Εκμισθωτή για “Χώρο Τουλάχιστον 140 m² για Χρήση ως Αρχείο του Γ.Ν. Σύρου, CPV70130000-1.   (16/04/2019) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΔΙΟΘΡΩΣΕΙΣ επί Μειοδοτικού Διαγωνισμού 01ΜΔ/2019.   (10/04/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01ΜΔ/2019 Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με Σφραγισμένες Προσφορές και εν Συνεχεία με Προφορικές, για […]

Περισσότερα...
Ανοικτοί Διαγωνισμοί (2019)

(20/06/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 01Δ/2019 ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 75956, «για την προμήθεια και εγκατάσταση Ψηφιακού Μαστογράφου για το Γ.Ν. Σύρου CPV:33111650-2».   (15/01/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/ΠΔΕ2017 ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 68519, 68520, 68521, 68523, «για την προμήθεια και εγκατάσταση ΤπΕ για την αναβάθμιση των υποδομών των διασυνδεόμενων Γ.Ν. Σύρου […]

Περισσότερα...
Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop