Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2019)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (04/10/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Σεπτεμβρίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου. (03/09/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Αυγούστου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου. (08/08/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιουλίου 2019 […]

Περισσότερα...
Ανοικτοί Διαγωνισμοί (2019)

(03/10/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/ΠΔΕ2017 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 80266, «για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΜΑΦ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.».   (25/09/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 03/ΕΣΠΑ2018 ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 71232, 71233, 71234, 71235, 71236, «για την συμπληρωματική προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το […]

Περισσότερα...
Πρόχειροι Διαγωνισμοί (2019)

(10/09/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών Εξετάσεων με Συνοδό Εξοπλισμό” με CPV 33696200-7, για το Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.   (10/09/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια σε “Ασκούς Αίματος” με CPV 33141613-0, για το Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο […]

Περισσότερα...
Απ’ ευθείας Αναθέσεις (2019)

(05/09/2019) Έρευνα Αγοράς για τη Σύναψη Σύμβασης για “ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ” (CPV: 90921000-9) του Γ.Ν. Σύρου. (05/06/2019) Έρευνα Αγοράς για τη Σύναψη Σύμβασης για “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”. (08/04/2019) Πρόσκληση για την Κατάρτιση Καταλόγου Ενδιαφερομένων ανά Κατηγορίες Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Επιστημονικών Υπηρεσιών, Έτους 2019 (Άρθρο 118, παρ. 5 του Ν. […]

Περισσότερα...
Πολιτική Cookies

Πολιτική Ορθής Χρήσης cookies Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» σέβεται την ιδιωτικότητά σας και μέσω της ιστοσελίδας του προσπαθεί να συγκεντρώνει μόνο τις πληροφορίες σας που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της, παρέχοντας παράλληλα μία υψηλού επιπέδου εμπειρία χρήσης. Τα cookies δεν μπορούν να αναζητήσουν και να επεξεργαστούν εξ ορισμού τις πληροφορίες […]

Περισσότερα...
Στατιστικά Στοιχεία

Έκθεση Πεπραγμένων 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου 2018 – Μάιος 2019 Έκθεση Πεπραγμένων 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου 2017 Έκθεση Πεπραγμένων 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου 2016

Περισσότερα...
Συμπληρωματική Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γ.Ν. Σύρου

  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Συμπληρωματική Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γ.Ν. Σύρου “Βαρδάκειο & Πρώιο” – Κωδικός ΟΠΣ: 5027209.   Στην συμπληρωματική προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου συνολικού προϋπολογισμού 436.500,00€ και περιλαμβάνει: κλίβανο Θερμοευαίσθητων Υλικών, για την αποστείρωση σε χαμηλές θερμοκρασίες υλικών ώστε να διασφαλίζεται η προστασία τους, να μειώνεται η χρήση αντισηπτικών, να και […]

Περισσότερα...
Προμήθεια και Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γ.Ν. Σύρου

  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Προμήθεια και Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γ.Ν. Σύρου “Βαρδάκειο & Πρώιο” – Κωδικός ΟΠΣ: 5006618.   Τα έργο αφορά στην προμήθεια και αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου συνολικού προϋπολογισμού 706.000,00€. Συγκεκριμένα, αφορά την: Α) Προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η οποία περιλαμβάνει: τράπεζα γενικής χειρουργικής, πλήρες λαπαρασκοπικό σύστημα, φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM, […]

Περισσότερα...
Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

  ΕΡΓΟ 1: Προμήθεια και Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γ.Ν. Σύρου “Βαρδάκειο & Πρώιο” – Κωδικός ΟΠΣ: 5006618 ΕΡΓΟ 2: Συμπληρωματική Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γ.Ν. Σύρου “Βαρδάκειο & Πρώιο” – Κωδικός ΟΠΣ: 5027209  

Περισσότερα...
Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop