Απ’ ευθείας Αναθέσεις (2020)

(06/08/2020) Α.Π.: 8434– Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη σύμβασης, για την επείγουσα προμήθεια “εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών” από τον Κορωνοϊό SARS-CoV-2 του Γ.Ν. Σύρου και του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 11/08/2020, 15:00)   (17/07/2020) Α.Π.: 7687 – Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη […]

Περισσότερα...
Ανοικτοί Διαγωνισμοί (2020)

(16/07/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 02Δ/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 94881, για υπηρεσίες «συντήρησης και επισκευής του ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/08/2020, 17:00)   (14/07/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 01Α/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 94901), […]

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2020)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (04/08/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιουλίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου. (01/07/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιουνίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου. (15/06/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαΐου 2020 […]

Περισσότερα...
Πρόχειροι Διαγωνισμοί (2020)

(23/06/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07Σ/Π20-21. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ» (CPV33731110-7: ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ) για το Γ.Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 06/07/2020, 14:00)   (29/05/2020) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05Σ/Π20-21. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΥΛΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ» (CPV: […]

Περισσότερα...
Προκηρύξεις Θέσεων (2020)

(11/02/2020) Α.Π.: 1462. Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία για το Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» (2 θέσεις Ε. Β’ Ακτινολογίας, 1 θέση Ε. Β’ Αναισθησιολογίας, 1 θέση Ε. Β’ Ιατρική Βιοπαθολογίας – Εργαστηριακής Ιατρικής και 1 θέση Ε. Β’ Χειρουργικής).

Περισσότερα...
Παλαιές Διοικήσεις

Διοίκηση Νοσοκομείου 2016-2019: Διοικητής Νοσοκομείου: Μπουραντά Μαργαρίτα Αναπληρωτής Διοικητής: Απιδόπουλος Κωνσταντίνος   Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 2016-2019: Πρόεδρος Δ.Σ.: Μπουραντά Μαργαρίτα Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Απιδόπουλος Κωνσταντίνος / Αναπληρώτρια: Περιστεράκη Ανθή Τακτικό Μέλος: Σπόντης Αλέξανδρος / Αναπληρωτής: Πολίτης Ανδρέας Εκπρόσωπος Ιατρών: Λημναίος Αλέξανδρος Εκπρόσωπος Λοιπού Προσωπικού: Παναγιωτίδης Γρηγόρης / Αναπληρώτρια: Καλογεράκη Αικατερίνη

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2019)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (10/01/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου. (12/12/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου. (11/11/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2019 […]

Περισσότερα...
Προκηρύξεις Θέσεων (2019)

(19/12/2019) Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων ΣΟΧ 1/2019 για την την Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού (13 Θέσεων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας) σε Νομικά Πρόσωπα που Υπάγονται στην Εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων ή Επειγουσών Περιστάσεων με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για Ανάγκες Καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ».   (17/10/2019) Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 […]

Περισσότερα...
Πρόχειροι Διαγωνισμοί (2019)

(10/12/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την “Προμήθεια Πετρελαίου θερμανσης και κινησης για το Γ.Ν. Σύρου” με CPV: 09135100-5, 09134100-8 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 €  και  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.   (01/11/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την “Αναγόμωση Υγρών/Αερίων Φιαλών με Μεταφορά και Ανταλλακτικά για τις […]

Περισσότερα...
Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop