Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί

(16/04/2019) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΔΙΟΘΡΩΣΕΙΣ επί Μειοδοτικού Διαγωνισμού 01ΜΔ/2019.   (10/04/2019) ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ 01ΜΔ/2019 Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με Σφραγισμένες Προσφορές και εν Συνεχεία με Προφορικές, για την Ανάδειξη Εκμισθωτή για “Χώρο 250 m² για Χρήση ως Αρχείο του Γ.Ν. Σύρου, CPV70130000-1.

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού 2019

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (11/04/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαρτίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου. (15/03/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Φεβρουαρίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου. (14/02/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιανουαρίου 2019 […]

Περισσότερα...
Απ’ ευθείας Αναθέσεις

(08/04/2019) Πρόσκληση για την Κατάρτιση Καταλόγου Ενδιαφερομένων ανά Κατηγορίες Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Επιστημονικών Υπηρεσιών, Έτους 2019 (Άρθρο 118, παρ. 5 του Ν. 4412/2016).   (15/03/2019) Έρευνα Αγοράς για τη Σύναψη Σύμβασης για “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ”.   (16/01/2019) Έρευνα Αγοράς για τη Σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών για την Ανάθεση “ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ […]

Περισσότερα...
Λίστα Χειρουργείων

Το Νοσοκομείο μας στοχεύοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και εφαρμόζοντας τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α3α/οικ.97136/23.12.2016 ΥΑ και της υπ’ αριθμ. Α3α/οικ.4121/19.1.2017 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, θα αναρτά στην ιστοσελίδα του εβδομαδιαία επικαιροποιημένη λίστα Χειρουργείων με τις προγραμματισμένες επεμβάσεις ανά τμήμα/ειδικότητα, ενώ επίσης θα αναρτά και κάθε 15 ημέρες την λίστα με τις διενεργηθείσες επείγουσες επεμβάσεις. […]

Περισσότερα...
Ανοιχτοί Διαγωνισμοί

(15/01/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/ΠΔΕ2017 ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 68519, 68520, 68521, 68523, «Για την προμήθεια και εγκατάσταση ΤπΕ για την αναβάθμιση των υποδομών των διασυνδεόμενων Γ.Ν. Σύρου και Γ.Ν‐Κ.Υ. Νάξου» (20/11/2018) ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με Αριθμ. 01Δ/2018 ΕΠΑΝ για την Ανάθεση Υπηρεσιών Παροχής Γευμάτων Εφημερεύοντος Προσωπικού, Ασθενών και Κλειστών […]

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού 2018

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών. (10/01/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2018 για το Γ.Ν. Σύρου. (03/01/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2018 για το Γ.Ν. Σύρου. (15/11/2018) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2018 για […]

Περισσότερα...
Προκηρύξεις Θέσεων 2018

(03/12/2018) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υποψηφίων Ειδικότητας Υ.Ε. (Προσωπικού Καθαριότητας) της υπ. Αριθμ. ΣΟΧ1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.   (03/12/2018) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Υποψηφίων Ειδικότητας Υ.Ε. (Προσωπικού Καθαριότητας) της υπ. Αριθμ. ΣΟΧ1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.   (30/11/2018) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Διεξαγωγής Δημόσιας Κλήρωσης για τον Κωδικό Θέσης 100, Ειδικότητας Υ.Ε. (Προσωπικού Καθαριότητας) της υπ. Αριθμ. ΣΟΧ1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.   (28/11/2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημόσιας Κλήρωσης […]

Περισσότερα...
Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία

Διάρθρωση Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας Η Διοικητική − Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, στην Υποδιεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού και στην Υποδιεύθυνση Τεχνικού. Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως ακολούθως:   Υποδιεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Γραμματείας Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων, Επειγόντων Περιστατικών και ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Τμήμα Κίνησης […]

Περισσότερα...
backtotop