Απ’ ευθείας Αναθέσεις (2020)

(21/10/2020) Α.Π.: 11151 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη σύμβασης, για παροχή υπηρεσιών “συντήρησης – επισκευής ανελκυστήρων” του Γ.Ν. Σύρου και του Γ.Ν. – Κ.Υ Νάξου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 31/10/2020, 14:00)   (06/08/2020) Α.Π.: 8434– Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη σύμβασης, για την επείγουσα προμήθεια “εξοπλισμού για […]

Περισσότερα...
Πρόχειροι Διαγωνισμοί (2020)

(13/10/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13Σ/Π20-21. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” (CPV 33122000-1: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)  για το Γ.Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 27/10/2020, 14:00)   (13/10/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12Σ/Π20-21. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ” (CPV 33141310-6: ΣΥΡΙΓΓΕΣ) […]

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2020)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (07/10/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Σεπτεμβρίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου. (09/09/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Αυγούστου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου. (04/08/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιουλίου 2020 […]

Περισσότερα...
Προκηρύξεις Θέσεων (2020)

(22/09/2020) Α.Π.: 10118. Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ειδικευμένου Ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, ειδικότητας Χειρουργικής και βαθμού Διευθυντή, για το Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ». (Υποβολή αιτήσεων έως 07/10/2020, 12:00)   (11/02/2020) Α.Π.: 1462. Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία για το Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» (2 θέσεις […]

Περισσότερα...
Ανοικτοί Διαγωνισμοί (2020)

(16/07/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 02Δ/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 94881, για υπηρεσίες «συντήρησης και επισκευής του ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/08/2020, 17:00)   (14/07/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 01Α/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 94901), […]

Περισσότερα...
Παλαιές Διοικήσεις

Διοίκηση Νοσοκομείου 2016-2019: Διοικητής Νοσοκομείου: Μπουραντά Μαργαρίτα Αναπληρωτής Διοικητής: Απιδόπουλος Κωνσταντίνος   Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 2016-2019: Πρόεδρος Δ.Σ.: Μπουραντά Μαργαρίτα Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Απιδόπουλος Κωνσταντίνος / Αναπληρώτρια: Περιστεράκη Ανθή Τακτικό Μέλος: Σπόντης Αλέξανδρος / Αναπληρωτής: Πολίτης Ανδρέας Εκπρόσωπος Ιατρών: Λημναίος Αλέξανδρος Εκπρόσωπος Λοιπού Προσωπικού: Παναγιωτίδης Γρηγόρης / Αναπληρώτρια: Καλογεράκη Αικατερίνη

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2019)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (10/01/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου. (12/12/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου. (11/11/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2019 […]

Περισσότερα...
Προκηρύξεις Θέσεων (2019)

(19/12/2019) Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων ΣΟΧ 1/2019 για την την Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού (13 Θέσεων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας) σε Νομικά Πρόσωπα που Υπάγονται στην Εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων ή Επειγουσών Περιστάσεων με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για Ανάγκες Καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ».   (17/10/2019) Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 […]

Περισσότερα...
Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop