(17/04/2021) Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας

Θέμα: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών υγείας   Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’, με ιδιαίτερη τιμή, ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών υγείας, χάρη στη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι, πλέον, εφικτή η διάθεση σε ηλεκτρονική μορφή των εξετάσεων που πραγματοποιούνται στα […]

Περισσότερα...
(12/04/2021) Aναγνώριση του Νοσοκομείου ως επίσημου μέλους της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας ‘RACE TO ZERO’

Θέμα: Aναγνώριση του Νοσοκομείου ως επίσημου μέλους της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας ‘RACE TO ZERO’   Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ανακοινώνει, με ιδιαίτερη τιμή και ικανοποίηση, την αναγνώριση του Νοσοκομείου ως επίσημου μέλους της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας ‘RACE TO ZERO’, υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η αναγνώριση αυτή, σύμφωνα με την […]

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2021)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (05/04/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαρτίου 2021 για το Γ.Ν. Σύρου. (08/03/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Φεβρουαρίου 2021 για το Γ.Ν. Σύρου. (08/02/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιανουαρίου 2021 […]

Περισσότερα...
Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop